Subcarpații (caractere generale)

Geneza: s-au format prin încrețire și înălțare în timpul Orogenezei Alpine

Petrografie: sunt alcătuiți din roci cutate moi:
   • argile
   • marne
   • nisipuri
   • pietrișuri

Relief:
   • Altitudini maxime: 1217 m (Dealul Chicioara din Subcarp. Getici)
   • Altitudini variate
   • Subcarpații Moldovei: 1 șir de depresiuni, 1 șir de dealuri
   • Subcarpații Curburii: 2 șiruri de depresiuni, 3 de dealuri
   • Subcarpații Getici: 2 șiruri de dealuri, 2 de depresiuni

Relieful fluvial: văi adânci cu terase

Informații adiționale:
   • Prezintă resurse naturale:
      > Sare (cutele diapire)
      > Cărbuni inferiori
      > Gaze naturale
      > Petrol

Quiz Înapoi